GODKJENNINGSNEMNDA

Godkjent foretak

 


 

Godkjenningsnr: 2000009062   Godkjent til: 10.01.2004   Organisasjonsnr: 913990617
Sivilingeniør Sam Lorgen AS
Lihauggt 8
6002 ÅLESUND
Tlf: 70107300   Faks: 70107301

Internett-data oppgitt av foretaket:
Epost: lorgen@lorgen.no  

Godkjenningen er basert på vurdering av 1 faglig leder. Foretaket kan ha andre eller flere faglige ledere. Det vil eventuelt gå fram av foretakets system der det beskrives hvordan foretaket sørger for at kvalifisert personell brukes til oppgaveløsningen.

Foretaket er godkjent innenfor følgende 53 godkjenningsområder:

Data pr. 10.12.01